Stambyte

 

Stambyten påminner faktiskt ganska mycket om hotellrenovering. Dels innebär projekten att vi både måste ta hänsyn till både fastighetsägarens- (föreningens-) och de boendes krav på funktion och design, dels måste arbetet genomföras på ett sätt som påverkar de boendes situation så lite som möjligt.

Att hålla ner projekttiden till ett minimum är naturligtvis en del av hemligheten, vilket ställer stora krav på bra byggsamordning. En annan är att hitta lösningar som gör att man undviker behovet av evakueringsbostäder.

I det dagliga arbetet gäller det att minimera de arbeten som innebär mycket buller och att göra dessa på ett strukturerat sätt, på tider då det stör så lite som möjligt. Genom en väl genomarbetad metodik och en allmän förståelse för alla som arbetar i projektet gör vi detta möjligt.

För att hantera de boendes specifika önskemål om hur just deras badrum ska se ut gör vi tidigt i projektet en inventering av detta. Vi utgår från en typbadrum varifrån de boende får göra tillval och frånval till specificerade kostnader. Denna specifikation utgör sedan beställningsunderlag för varje lägenhet, så att material kan beställas och arbetet planeras på bästa sätt.

För att förenkla dessa val gör vi ofta en miniutställning i fastighetens gemensamma utrymmen, där visar vi ett urval av alternativa material och lösningar.