Attefallshus

 

Du vet väl att att du från den 2 juli får bygga ett Attefallshus på din tomt. Det innebär att du kan bygga ett 25 kvm hus, med kök och badrum. Året runt standard. Utan bygglov.

Det perfekta gästhuset, tonårsavdelningen eller ett lyxigt kontor.

Vi hjälper dig att bygga exakt det Attefalls hus du vill ha. Vi hjälper dig att anpassa arkitektur så att det passar befintlig byggnation och gör en planlösning som passar exakt det behov du har.

Hör av dig så hjälper vi dig att komma igång med projektet.

Hur ska ditt hus se ut?

Klicka här för några arkitektritade idéer:

 

ATTEFALLSHUS I KORTHET

Förslaget innebär att det blir tillåtet att utan bygglov bygga ett upp till 25 kvadratmeter stort komplementhus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus, garage, förråd eller gäststuga.

Man måste dock anmäla bygget till kommunen. Huset ska också vara ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov.

  • Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard.
  • Arean får maximalt uppgå till 25 kvadratmeter och den högsta nockhöjden är satt till 4 meter. Boytan ligger på cirka 20 kvadratmeter.
  • Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.
  • Bygget av ett komplementbostadshus måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov.
  • Ett krav för att få bygga ett komplementbostadshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten.
  • Branschorganisationen TMF bedömer att husen kommer att kosta mellan 10.000-30.000 kronor kvadratmetern, beroende på standard och utförande.

Kommun kan kräva bygglov i vissa fall

Även om förslagen i propositionen är bygglovsbefriade kan kommunen kräva bygglov:

  • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör värdefull miljö.
  • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
  • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden och inredandet av ytterligare en bostad är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övning- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.

Befintliga regler om redan bygglovsbefriade åtgärder, till exempel friggebodar, fortsätter att gälla även i fortsättningen.