Steg för steg

 

Nedan följer en kort summering av de olika faserna i ett projekt. Från första kontakt till överlämning av ett slutfört uppdrag.

 

1. Offert

Snarast, men maximalt två veckor efter besöket skickas ett kostnadsförslag. Om kunden önskar, går det att beställa till ritningar över sitt tilltänkta badrum i 3D. I offerten anges vad som ingår gällande material och arbete, vad som tillkommer offerten samt övrig information och förbehåll som kan vara av intresse för kunden.

2. Projektplan

Vi föreslår gärna någon kvalitetsansvarig i de fall det behövs, men ser gärna att ni själva utser densamma. Projektplanen skall vara framtagen och godkänd av både entreprenör och beställaren före byggstart.

3. Byggtiden

Under denna period skall alla övergripande beslut vara tagna, men vi är dock öppna för små ändringar som behandlas i byggmöten/kontakter med kunden.

4. Slutleverans

Vid slutleveransen går man igenom objektet med kunden för att säkerställa att arbetet är utfört enligt det önskemål beställaren har haft. Detta sker före driftsättningen/överlämnandet. Dokument överlämnas gällande egenkontroller och intyg.

5. Besiktning

Beställaren utser oftast besiktningsman samt står för den kostnaden. Efter godkänd besiktning börjar garantitiden löpa i enlighet med Köplagen gällande företag respektive Konsumentköplagen för privatpersoner.